Intigritetspolicy

Intigritetspolicy

Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation SHR lagrar vi personuppgifter
i enighet med våra etiska regler och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/67
(GDPR)

I samband med bokade och utförda tjänster dokumenterar vi dessa för att informera våra
kunder om vår verksamhet och att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder. Behandlingen
av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi har även tystnadsplikt gentemot
kund enligt våra etiska regler. Läs mer: http://www.shr.nu/etiska-regler